Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

22 maj 2015

Unga frågade ut Värmdös politiker

Bostäder för unga, ett tryggare Gustavsberg och kollektivtrafik – det var några av de viktigaste frågorna på den uppföljande hearingen till höstens Ungdomsting.

I porslinsfabrikens mässhall satt ungdomsambassadörer och representanter från politiken på rad. På plats var också ett femtiotal ungdomar som kommit för att lyssna hur det gått med de frågor som ställdes till politikerna på ungdomshearingen hösten 2014 - bostäder för unga, reflexsnurror och säkerhet vid busshållplatser samt trygghet i Gustavsbergs centrum.

Jenny Lönngren, ungdomssamordnare, poängterar vikten av att de ungas röster tas tillvara:

- Barnkonventionen är tydlig med att barn och unga har rätt till inflytande när det handlar om sådant som rör barn och unga. Barm och unga är inte viktiga för att de är "framtiden" utan för att barn och unga är människor med erfarenheter här och nu.

Ökad säkerhet och trygghet


Frågan om kollektivtrafik och trygghet i centrum handlar om att unga vill hitta åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten, bland annat genom reflexsnurror på mörka busshållplatser.

En annan fråga som röstats fram är bostäder för unga – hur lång tid måste de vänta för att fler hyresrätter ska bli till, hur många som ska byggas och varför det tar så lång tid.

- Vuxna behöver hela tiden öva sig på att lyssna på barn och unga, vuxna behöver också förstå att vi behöver ge utrymme för ungas erfarenheter utan att ta tolkningsföreträde. Därför jobbar vi med ungdomsdialog, för att bli bättre på att inkludera olika erfarenheter och kunskaper, säger Jenny Lönngren, ungdomssamordnare.


Fakta om ungas inflytande
Ungdomstinget är ett forum för ungdomars inflytande och delaktighet. Här får ungdomsambassadörerna, som ser sig som en länk mellan eleverna och politikerna, ställa frågor till de förtroendevalda. Frågorna arbetas fram i lokala rådslag på skolor/ fritidsgårdar innan tinget. På Hearingen ska politikerna sedan redogöra för hur och om frågorna tagits vidare, och när det i så fall kommer att hända.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar