Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

21 augusti 2015

Ungdomar får tycka till om nya Ingarökrysset

Onsdagen den 19 augusti 2015 hölls en workshop med en grupp ungdomar som alla har erfarenheter av att resa via Ingarökrysset.

I workshopen möttes projektledare för nya Ingarökrysset och ungdomar för att prata om hur unga reser till, från och igenom området vid Värmdö marknad. De medverkande samtalade om bussar, busshållplatser, anslutningar, att ha vänner på olika ställen i kommunen och hur man åker till och från varandra samt till och från träningar och fritidsaktviteter.

- Att arbeta i dialog med medborgare, unga som äldre, är en förutsättning i arbetet mot en mer hållbar utveckling av samhället, säger samhällsplanerare Paula Rönnbäck.

Ungas erfarenheter värdefulla

Workshopen hölls för att förstå de förutsättningar och behov som finns för platsen, och vad som behövs i framtiden.

Ungdomar är i stor utsträckning är beroende av trygga och säkra gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Därför är deras erfarenheter och kunskaper värdefulla i det fortsatta arbetet med Ingarökrysset

- Barn och ungdomar ska få kunskap om och vara delaktig i beslut som rör dem. Det säger både FN:s barnkonvention och Värmdös inriktningsmål, säger Jenny Lönngren, ungdomssamordnare.

Ny workshop i september

Nästa workshop hålls den 22 september. På plats kommer ungdomsrådet att delta tillsammans med SLL trafikförvaltningen, Trafikverket, Keolis, vägföreningar, fastighetsägare samt företagare.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar