Nyheter

Tyck till

26 maj 2014

Utdelning av stipendier 6 juni

Värmdö kommun delar årligen ut ett Arbetsstipendium, två Kulturstipendier samt ett Ungdomsledarstipendium till barn- och ungdomsledare.

Det är kultur- och fritidsnämnden som står bakom stipendierna och de delar årligen ut ett Arbetsstipendium, två Kulturstipendier samt ett Ungdomsledarstipendium till barn- och ungdomsledare. Stipendierna överlämnas i samband med nationaldagsfirandet i Gustavsberg den 6 juni.

Arbetsstipendium 100 000 kr

Stipendiet är tänkt att kunna sökas årligen och ge professionella konstnärer och kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen. Mika Takehara Nilsson har tilldelats stipendiet med motiveringen: Hon är en synnerligen framstående slagverksmusiker. Hennes musikaliska gestaltning präglas av, poetisk förfining, precision och en unik musikalitet. När allt detta sedan framförs med en sofistikerat utstuderad teknik, blir man som lyssnare fylld av både entusiasm och förväntan. Att hon nu vill börja ägna sig åt att komponera måste ses som en naturlig utveckling hos en framåtsträvande och nyfiken konstnärssjäl.

Ungdomskulturstipendium 10 000 kr

Ungdomskulturstipendiet utdelas till personer i åldern 18- 25 år i syfte att stödja och uppmuntra ungdomar med konstnärlig begåvning. Therese Nylin har tilldelats stipendiet med motiveringen: Hon har arbetat som uppskattad hjälpledare för barn inom Gustavsbergbaletten i fem år och undervisar nu en egen grupp. Therese går ut dansarlinjen på Estetiska gymnasiet nu i vår och vill fortsätta sin utbildning inom dans.

Kulturstipendium 10 000 kr

Kulturstipendiet utdelas till person eller grupp som gjort värdefulla insatser inom kulturens område som varit till nytta och glädje för kommunens medborgare och som bidragit till att synliggöra den kulturella verksamheten i kommunen. Agneta Silfverberg har tilldelats stipendiet med motiveringen: Hon har med stort engagemang initierat och utvecklat en omtyckt och nu växande teaterverksamhet för Djurös barn och unga. En eldsjäl inom teaterområdet som med sin långa erfarenhet som dramapedagog fortsätter att inspirera barn, unga och vuxna.

Ungdomsledarstipendium till barn- och ungdomsledare 10 000 kr

Värmdö kommun delar årligen ut ett ungdomsledarstipendium till barn- och ungdomsledare eller en förening för insatser inom barn- och ungdomsverksamheten. Tor Brambeck har tilldelats stipendiet med motiveringen: Han har trots sin ungdom under tre år förtjänstfullt byggt upp tre badmintonskolgrupper med ungdomar 8-12 år med lika delar flickor och pojkar i Grantomtahallen och Ekvallen. Tor har arbetat brett och byggt broar mellan föräldrar och barn inte bara i Värmdö kommun utan också skapat förutsättningar för tävlingar och lagspel på andra orter ute i landet.

För mer information kontakta

Lena Gullmert, 08-570 48203 eller Karin Fernström, 08-570 47488 angående kulturstipendiater.

Thomas Johansson, 08-570 48166, angående Ungdomsledarstipendium.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar