Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

02 mars 2015

Vägarbete vid Strömma och Mölnvik

I samband med att Trafikverket bygger ny gång- och cykelväg vid Strömma, så utökar Värmdö kommun vatten- och avloppsledningarna.

Trafikverket kommer att bygga en gång- och cykelväg parallellt med och norr om väg 222, mellan Dalkrokstigen och Strömma kanal. Arbetet med gång- och cykelvägen vid Strömma samordnas med Värmdö kommuns utbyggnad av ledningar för vatten och avlopp mellan Dalkroksstigen och Ripvägen.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden påverkas trafiken och framkomligheten blir begränsad vid Strömma. Ett körfält stängs av och trafiken leds i skytteltrafik med hjälp av trafikljus. Busshållplatser i arbetsområdet måste flyttas och/eller tillfälligt stängas. Gång- och cykelvägen beräknas bli klar våren 2016.

Trafikverket arbetar också med en breddning av väg 222 mellan Insjön och Mölnvik. Även här påverkas framkomligheten. Läs mer om övriga trafikstörningar här

På Trafikverkets webbplats kan du hålla dig uppdaterad om hur arbetet påverkar dig. Du hittar informationen via länkarna i höger spalt. 

Fler nya cykelvägar i Värmdö

Nu byggs även en ny gång- och cykelväg längs med Mörtviksvägen, Ingarö, från Brunns centrum till Fagerholmsvägen. Den beräknas vara klar hösten 2015.

Kontaktuppgifter

På kommunen: För VA-frågor kontakta projektledare Pauline Carlborg eller byggledare Tommy Johansson via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00.

På Trafikverket: Frågor angående projektet kontakta projektledare Karin Stadler 010-1237231 och byggplatsuppföljare Jan Persson 0706-955356

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar