Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

12 augusti 2015

Vägbygge medför trafikstörning vid Strömma

Från och med 17 augusti klockan 09.00 stängs ett körfält av vid Strömma. Anledningen är bygget av en ny cykel- och gångväg.

Avstängningen gör att  man kan arbeta säkrare och mer effektivt. I mitten av september inleds bland annat sprängningsarbeten och borrning för vatten och avlopp.

Säkrare och bättre trafik

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg Dalkrokstigen och Strömma kanal för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Den nya gång- och cykelvägen bidrar till ett sammanhängande cykelstråk utmed väg 222. Det gör det möjligt för dig att cykla eller promenera till ditt arbete, din skola, busshållplatsen och friluftsområden på ett trafiksäkert sätt. Projektet beräknas vara klart våren 2016.

Läs mer på trafikverket.se/strommakanallänk till annan webbplats

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar