Nyheter

Tyck till

29 september 2016

Välbesökt bygg- och miljöseminarium

Den 26 september arrangerades för första gången ett seminarium kring bygg- och miljöfrågor i kommunhuset. Under dagen som var uppdelad på två tillfällen deltog drygt 140 personer.

Ordförande för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Deshira Flankör, inledde seminariet och därefter följde informationspunkter om miljö-, hälso- och strandskydd. Efter en kortare paus informerades om bygglov, enskilt avlopp samt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. När seminariet var slut fanns möjlighet för diskussioner och enskilda frågor från deltagarna.

Det var en positiv stämning och frågorna kretsade kring bygglov och attefallshus, enskilda avlopp och hur man gör vid en ny anläggning, hur kommunala VA-utbyggnaden sker och vad som gäller vid strandskydd.

Deshira Flankör summerar:

- Vi försöker hela tiden hitta nya kanaler för att nå ut med information kring de här frågorna. Att seminariet blev så pass välbesökt tycker vi är otroligt kul och vi får undersöka möjligheter att genomföra det på nytt framöver!

Vill du ta del av presentationerna som visades under seminariet, ladda ner dem här >>

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar