Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

26 juli 2016

VA-ledningen i Hemmestaträsk är nu tillbaka på botten igen

Kommunens driftenhet har nu slutfört arbetet med att sänka VA-ledningen som tidigare i veckan flutit upp till ytan i Hemmestaträsket.

Inget avloppsvatten finns i ledningen då reningsverket i Hemmesta är nedlagt. Avloppsvattnet pumpas till Käppala reningsverk. Det är ingen risk för påverkan av vattenkvalité, djur och växtliv.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument