Nyheter

Tyck till

02 februari 2015

Välkommen på stormöte i Dialog skola

Skoldialogen fortsätter men webbenkäten är nu avslutad – tack till alla som tagit er tid att svara på frågorna!

Läs mer om Dialog skola

Ett bra underlag

Målet med webbundersökningen var att få en representativ bild av hur föräldrar till barn i Värmdös kommunala skola upplever den. Dels har frågorna handlat om den omorganisation som genomfördes 2013, dels vilka årskurser man tycker bör finnas på respektive skola samt hur man generellt upplever de kommunala grundskolorna inom en rad områden.

Webbenkäten gjorde det möjligt att vända sig till huvudparten av föräldrar via de e-postadresser som var registrerade i Schoolsoft.  Av de cirka 3000 personer som enkäten skickats till har 1265 personer svarat. Antalet går att jämföra med undersökningar som genomförs för att ge en bild av vad Sveriges befolkning tycker, vilket brukar omfatta cirka tusen personer. Så ni som inte har fått en enkät eller missat chansen att besvara den kan förhoppningsvis känna er lugna med att vi fått ett bra underlag till kring hur man uppfattar förändringar av och förväntningar på den kommunala skolan inför den fortsatta dialogen.

Anmäl dig till stormöte

Nu ska enkätresultatet summeras och analyseras. Webbenkäten var det första steget i Dialog skola och resultatet kommer att bli utgångspunkt för arbetet på de fyra stormöten som genomförs under februari.

Du är välkommen att anmäla dig till det stormöte som passar dig bäst, och det är fritt fram för vem som helst att delta:

  • Tisdagen den 10 februari kl 19.00-21.00 på Hemmestaskolan
  • Torsdagen den 12 februari kl 19.00-21.00 på Brunns skola
  • Lördagen den 14 februari kl 10.00-12.00 på Värmdö skärgårdsskola/Djurö
  • Tisdagen den 17 februari kl 19.00-21.00 på Ösbyskolan

Information om mötena kommer också att finnas på Schoolsoft samt i Nacka Värmdö Posten.

Gör din anmälan till stormöte här

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument