Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

28 augusti 2014

Värmdö bäst utbildade på demensvård i Stockholm

Värmdö kommun är den kommun i Stockholms län som har störst andel utbildad personal i förhållande till antalet demenssjuka.  

Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet med utbildningarna är att motivera medarbetarna till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg som ges.

- En kvalitativ demensvård höjer inte bara värdet för vårdtagaren, våra medarbetare har genomgått ett kompetenslyft och kan använda sina kunskaper för att påverka vilken vård och omsorg som ska ges, säger Pia Andersen, produktionschef på Värmdö kommun.

I riktlinjerna kallas detta för personcentrerad omvårdnad och lyfts fram som den kanske viktigaste förutsättningen för en god demensvård.

Alla medarbetare utbildas

Värmdö kommuns äldreomsorg på Gustavsgården, Djuröhemmet, Gustavsberg/Ingarö hemtjänst och Hemmesta/Djurö hemtjänst, har aktivt arbetat med att höja medarbetarnas kompetens gällande vård- och omsorg vid demenssjukdomar. Merparten av medarbetarna har redan genomgått utbildningen och målet är att samtliga medarbetare ska genomgå den, varför den kommer att ingå i introduktionen..

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar