Nyheter

Tyck till

24 september 2015

Värmdöborna nöjdare än resten av länet

En medborgarundersökning visar att Värmdöborna är nöjdast i länet med sitt boende, har en meningsfull fritid och nära till grönområden.

Länsstyrelsen gör med hjälp av SCB en bred medborgarundersökning, Nutid och framtid. Syftet är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Stockholms län. Undersökningen genomfördes februari-juli 2015 och omfattade ett urval på cirka 15 000 personer i åldrarna 18-85 år. Svarsfrekvensen var 42 procent.

Positivt överlag - men Värmdö sticker ut

Resultatet i länet är överlag positivt då 92 procent av invånarna är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Motsvarande siffror för Värmdö är 95,9 procent för livssituationen och högst i länet gällande boendetrivsel med 98,1 procent. Hela 100 procent i Värmdö uppger sig ha grönområde på bekvämt avstånd från bostaden och mer än 9 av 10 att de har en mycket eller ganska meningsfull fritid.

- Fina siffror! Det här visar att den långsiktiga utvecklingen av Värmdö kommun som vi arbetat för under många år nu ger utdelning hos medborgarna. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka utan nu ska vi fortsätta det framgångsrika arbete vi inlett, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Värden för kommuner och stadsdelar

Undersökningen genomförs vartannat år för att få en uppfattning om hur invånarna i länet upplever sin vardag, ser på samhällsinstitutioner och vad man tror om framtiden. Nytt för årets undersökning är att det finns värden både på kommun- och stadsdelsnivå som visar påtagliga skillnader inom länet.

Se undersökningen och läs kommentarer

Se hela undersökningen på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om resultatet på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på DN.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar