Nyheter

Tyck till

03 februari 2014

Värmdö fortsätter visa goda resultat för barn- och äldreomsorg

Värmdö kommun fortsätter visa goda resultat gällande barnomsorg och äldreomsorgen: 100 procent av de barn som fått en plats på förskola har fått den i utlovad tid.

94 procent är nöjda med hemtjänsten inom kommunen. Det visar en undersökning som bedömer kommunens kvalitet på en rad områden.

220 kommuner har deltagit Kommunens kvalitet i korthet som genomförs varje år av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Resultatet visar vad kommuninvånarna tycker om servicen och kvaliteten i Värmdö i jämförelse med andra kommuner samt i jämförelse med kommunens resultat tidigare år. 

Förbättrad service och bemötande

Värmdö har förbättrat sig rejält när det gäller service, tillgänglighet och bemötande. Till exempel är 93 procent av medborgarna nöjda med bemötandet i telefon, en ökning med 16 procentenheter sedan förra året. 76 procent upplever att de får svar på e-post inom två dagar, vilket kan jämföras med 48 procent från 2012. 

Alla barn erbjuds förskoleplats

Värmdö kan fortfarande erbjuda alla barn en förskoleplats. Antalet ködagar till äldreboenden har ökat något, från 23 till 41. Men andelen nöjda kunder på äldreboende och av hemtjänst ligger stadigt högt på 87 respektive 94 procent. Värmdö ligger även långt fram gällande andelen behöriga till gymnasiets nationella program med 94,9 procent i jämförelse med medelsiffran 87,5. 

Medborgerligt inflytande över och insyn i kommunens verksamhet har fått lägre siffror än förra året.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar