Nyheter

Tyck till

22 januari 2014

Värmdö går med i Klimatkommunerna

Värmdö kommun går med i nätverket Klimatkommunerna. Medlemskapet och antagandet av ny klimat- och energistrategi är en del i kommunens arbete för att nå uppsatta miljömål.

Klimatkommunerna är ett nätverk för kommuner, landsting och regioner som vill utveckla det lokala klimatarbetet. Föreningens övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom samverkan, erfarenhetsutbyte och att stödja kommuner som aktivt arbetar med klimatfrågan.

- Global utveckling börjar lokalt och Värmdö kommun bidrar till en bättre värld genom ett aktivt miljö- och klimatarbete, säger Monica Pettersson, (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Ett av Värmdö kommuns klimatmål är att 75 procent av alla fordon inom kommunen ska drivas med förnybara bränslen till år 2030. Andra prioriterade klimatfrågor är uppvärmning, att bli en fossilbränslefri kommun och att andelen förnybara energikällor ska vara 50 procent till år 2030.

Klimatkommunerna startade som ett nätverk 2003 och består idag av 34 kommuner För ett medlemskap krävs att kommunen har ett aktivt och långsiktigt klimatarbete.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar