Nyheter

Tyck till

31 januari 2014

Värmdö höjs med en halvmeter

Från och med den 1 februari byter Värmdö kommun höjdsysten från RH00 till RH2000, och höjs därmed med 51 cm. Detta berör alla som använder kartor och ritningar, projekterar eller granskar handlingar där höjder ingår.

Tidigare har varje kommun kunnat använda sitt eget höjdsystem. Det har gjort att höjder från olika kommuner inte har gått att jämföra. Efter ett landsomfattande arbete byter Sveriges myndigheter och kommuner till ett nationellt höjdsystem, RH2000.

Detta betyder att samtliga kartor och kartdata som levereras efter den 1 februari redovisas i RH2000. Höjdvärdet för en punkt redovisat det nya systemet kommer att vara 51 cm högre än samma punkt redovisad i det gamla.

Eftersom det inte går att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den är upprättad i, så är det viktigt att kontrollera att den informationen alltid följer med. Risken finns annars att t.ex. en byggnad, en väg eller ett ledningsnät hamnar en halvmeter fel.

När det gäller t.ex. bygglov, plan- och VA-projekt som påbörjats, rekommenderas att höjdredovisningen slutförs i RH00.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information