Nyheter

Tyck till

08 maj 2014

Värmdö kan ha
40 000 invånare inom kort

Vid årsskiftet 2013/14 hade kommunen cirka 39 800 invånare, vilket innebär att Värmdö kan uppnå 40 000 invånare inom ett par månader.

Förslaget för en ny befolkningsprognos för perioden 2014-2023 antogs i onsdagens kommunstyrelse.

Värmdö kommuns befolkning ökar med cirka en procent per år, vilket motsvarar cirka 400 personer.

Befolkningsprognosen, som baseras på bland annat bostadsbyggande, visar på tillväxt genom både inflyttning och ökat barnafödande.

Trygghet och bostäder viktigt för Värmdös unga

Värmdö kommun arbetar med att förbättra ungas inflytande genom att varje år arrangera lokala rådslag och ungdomsting. Sommaren 2013 röstade ungdomstinget fram fem prioriterade områden – sommarjobb, kollektivtrafik, ekologisk mat, bostäder åt unga samt ett tryggare centrum i Gustavsberg.

Kommunstyrelsen besvarade frågor från ungdomstinget gällande de  områden som ungdomarns valt ut. Den 23 maj anordnas en uppföljande ungdomshearing på Djurönäset där ansvariga politiker får ge direkta svar på frågorna och informera om vad som hänt sedan ungdomstinget.

Koviksudde och Skeviksstrand får nya detaljplaner

Kommunstyrelsen beslutade att arbetet med att ta fram detaljplaner för Koviksudde och Skeviksstrand ska påbörjas. Områdena är två av Värmdö kommuns prioriterade förändringsområden i översiktsplan 2012-2030. Detaljplanerna ska vara färdigställda till maj 2016.

Planarbetet beräknas kosta cirka 2 miljoner kronor och kommer på sikt att finansieras med planavgifter i samband med beviljande av bygglov. Utbyggnad av vatten och avlopp kommer att kosta ca 85 miljoner kronor och finansieras av VA-taxans anläggningsavgifter.

Kommunen kan på sikt behöva vara med och betala gång- och cykelvägar, infartsparkering och förskola i området. 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar