Nyheter

Tyck till

10 mars 2016

Värmdö kommun:
Årets Leanbyggare 2016

Carina Molin och Jelinka Hall håller i diplomet och blommor.

Foto: Nomi Melin Lundgren/Byggindustrin

Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning har fått utmärkelsen Årets Leanbyggare. De får utmärkelsen för sitt omfattande förändringsarbete där de långsiktigt arbetat för att effektivisera bygglovsprocessen och därigenom bidra till ett effektivt byggande. Priset delades ut vid Årets Bygge-galan på Cirkus i Stockholm den 9 mars.

Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning fick 2009 ett politiskt uppdrag att renodla processen för handläggning av bygglovsärenden. Sedan arbetet initierades har handläggningstiden minskat i snitt från 6–12 månader 2008 till
4,5–5 veckor 2014.

- Fantastiskt! Jag vill verkligen ge en eloge till våra medarbetare, jag vet hur mycket arbete det ligger bakom det här. Nu kommer vi jobba vidare med fortsatt fokus på ytterligare förbättringar gällande service och kundnöjdhet, säger Deshira Flankör (M), ordförande för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun.

Samsyn och enhetliga beslut

Man har genom förändringsarbetet skapat en enhetlig utformning av beslut och en samsyn på hur ärenden ska handläggas. Det har varit ett omfattande arbete att gå igenom alla processer och skapa tydliga rutiner och mallar för alla arbetsmoment. Parallellt med att bygg- och miljöavdelningen påbörjade sin resa digitaliserades också hela ärendehandläggningssystemet, något som också har bidragit till bättre processer och högre kundfokus.

- Ett stort grattis till bygg- och miljöavdelningen! Det här är ett omfattande förändringsarbete och vi har successivt sett förbättringar som arbetet medfört, både den markant minskade handläggningstiden för bygglovsansökningar och hur verksamheten blivit mer kundorienterad, transparent och effektiv, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fortsatt arbete

Sedan 2015 har frågan om att arbeta med mer renodlade processer lyfts på nytt och nu ska alla sektorer i kommunen jobba enligt lean och genomlysa sina processer. Målet är att hela kommunen ska jobba enligt lean 2020.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar