Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

13 februari 2014

Värmdö kommun inför expressbygglov

Lämna in din ansökan före klockan 09.00 och få svar samma dag – utan extra kostnad.

Från och med den 1 mars kan du lämna in din bygglovsansökan till kommunhuset före klockan nio på morgonen och få ett beslut innan arbetsdagens slut. För de ansökningar som kommer in senare än klockan nio lämnas beslut efterföljande dag. Den snabbare hanteringen medför ingen extra kostnad.

Kriterier som måste uppfyllas

För att en ansökan ska kunna hanteras som ett expressbygglov måste den uppfylla vissa kriterier. Fastigheten ska ligga inom planlagt område, åtgärden ska vara planenlig och åtgärden får inte påverka vatten eller avlopp. Ansökan måste också vara komplett.

˗ Vi har uppnått flera av våra förbättringsmål och det är med glädje vi konstaterar att ansökningarna nu ligger inom tidsramen för plan- och bygglagen, säger Carina Molin, kontorschef på Bygg- och miljökontoret.

Syftet med tjänsten är att effektivisera bygglovsarbetet ytterligare. År 2013 minskade genomsnittstiden för en bygglovsansökan med över nio veckor jämfört med 2012. Idag tar det i genomsnitt 5,9 veckor för att få svar på en bygglovsansökan och nära 40 procent av ansökningarna får svar redan inom sju dagar.

Förbättrade handläggningstider

Enligt plan- och bygglagen ska bygglov hanteras skyndsamt och beslutet ska tas inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Handläggningstiderna i kommunen ligger i genomsnitt på 5,9 veckor för bygglov, 10 veckor för strandskydd och 8 veckor för avlopp.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information