Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

09 oktober 2015

​​Värmdö kritiska till nedskärningar i kollektivtrafiken

I ett yttrande till Stockholms Läns Landsting skriver Värmdö kommun att de är kritiska till de neddragningar som planeras i kollektivtrafiken i en period då kommunen har flera stora bygg- och infrastrukturprojekt under genomförande.

Anslagen till busstrafiken kommer att minskas med 100 mkr. Tolv linjer i trafiken till och från Värmdö kommun berörs och totalt dras 66 avgångar in per vardagsdygn.

Under de kommande åren kommer det att byggas flera tusen nya bostäder i centrala Gustavsberg och det finns planer på förtätning av områden i andra delar av kommunen. Inom en snar framtid kommer både Skurubron, Slussen och Saltsjöbanan att byggas om och det är därför viktigt att fler kan ta bussen till Slussen.

Fel signaler till Värmdös medborgare

Värmdö kommun anser därför att Stockholms Läns Landsting sänder felaktiga signaler till medborgarna i de berörda kommunerna genom inskränkningar i kollektivtrafikutbudet samtidigt som trängselskatten höjs i syfte att få fler att resa kollektivt.

- Neddragningarna kommer att drabba de som pendlar till arbete och skola, både inom kommunen och i regionen. I Värmdö kommun pendlar över 60 % av andelen förvärvsarbetande ut från kommunen varje dag – det här sänder felaktiga signaler till dem, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Yttrandet, som är undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M), 1:e vice ordförande Anders Gullander (FP) samt 2:e vice ordförande Annica Andersson Ribbing (S), har sänts in till Stockholms Läns Landsting som en del i samrådsarbetet kring kollektivtrafiken till Nacka/Värmdö kommuner.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information