Nyheter

Tyck till

10 mars 2015

Värmdö och JM i gemensam satsning

Värmdö kommun och JM ska med gemensamma krafter skapa möjligheter för att utveckla områdena i de centrala delarna av Gustavsberg.

- Jag är glad att vi och JM har enats om ett gemensamt fokus för det framtida utvecklingsarbetet i kommunen. JM har som mål att verka för ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete och det är en målbild som Värmdö kommun delar, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

400 småhus med minsta möjliga miljöpåverkan

I Charlottendal undantogs ett delområde i samband med antagande av tidigare detaljplan, här planeras nu hyreslägenheter, en förskola och cirka 40 småhus. I samma område på den så kallade förskoletomten ska cirka 30 småhus byggas. Det kommer även att skapas ett område i östra Charlottendal med cirka 400 attraktiva småhus med minsta möjliga miljöpåverkan.

- Vi har nu startat det planerade byggandet av uppemot 2500 lägenheter i Gustavsberg. Samtidigt finns en stor efterfrågan på mindre hus i kommunen. Den satsning vi gör nu är därför en viktig del i att möta den efterfrågan, samtidigt som vi omvandlar det historiskt industriella samhället till en plats för framtidens medborgare säger Anders Gullander (FP), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande för kommunstyrelsens planutskott.

Mötesplatser för framtidens boendemiljö

Nu kommer Värmdö kommun att påbörja arbetet med program, planavtal och exploateringsavtal för Ingarökrysset. JM kommer i samband med planarbetet utreda önskemål från kommunen gällande möjligheterna till mark för annan kommunal verksamhet som förskola, lägenheter, infartsparkeringar, resecentrum och natur samt mötesplatser som kommer att berika den framtida boendemiljön.

Detaljplanearbetet för Strandvik fortsätter och planeras under mars 2015. Ett förslag till exploateringsavtal är under framtagande.

- Det är stor efterfrågan på bostäder i Värmdö och det är väldigt roligt att fortsättningsvis vara med att utveckla nya samhällen i samarbete med Värmdö kommun säger Erik Ragnerstam, regionchef på JM region Stockholm Syd.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar