Nyheter

Tyck till

27 oktober 2014

Värmdös äldre nöjdast med sin hemtjänst

Värmdö kommun har ett högre snitt än både Stockholms län och riket gällande vad kommunens äldre tycker om sin hemtjänst.

Undersökningen har genomförts av Socialstyrelsen och omfattar samtliga hemtjänstutförare i kommunen. 100 % har svarat att de får ett bra bemötande från hemtjänstpersonalen. 95 % känner att de har förtroende för personalen och 94 % tycker att hemtjänsten utför sina arbetsuppgifter bra. Personalen kommer på tid enligt 95 % av de tillfrågade och 96 % är sammantaget nöjda med sin hemtjänst.

- De tankar Värmdös äldres har om hemtjänsten är ett viktigt mätverktyg som ger oss en bra bild av kvaliteten på äldreomsorgen i kommunen. Det är ett glädjande resultat vi ser av undersökningen. Sen har vi självklart områden där vi måste förbättra våra rutiner, säger Pia Andersen, produktionschef i Värmdö kommun.

Resultaten på både kommunal och riksnivå tyder på att ensamheten har betydelse för hur den tillfrågade upplever sin egen hälsa och upplevelsen av äldreomsorgen. De äldre som lever tillsammans med någon och har hemtjänst har sämre hälsa än ensamboende äldre men ger trots det överlag mer positiva svar på frågorna i enkäten.

Underlag till förbättringar

Totalt har 182 personer, 63,9 %, i Värmdö svarat på enkäten. Majoriteten av de som svarat är över 80 år. Undersökningen har genomförts i alla kommuner i landet och totalt svarade 92 945 personer på årets enkät, vilket är 66,7% av de tillfrågade.

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar