Nyheter

Tyck till

18 februari 2015

Värmdös företagare och kommunen samverkar för unga ensamkommande

Ett gemensamt projekt mellan kommun och näringsliv ska hjälpa unga ensamkommande i Värmdö att skapa nätverk och komma in i arbetslivet.

Värmdö kommun har i dag ansvaret för ett trettiotal ensamkommande flyktingungdomar. Merparten av dem är unga killar från Afghanistan, Somalia och Syrien. De har alla drömmar om framtiden och en stark vilja att en dag stå på egna ben och få ett eget jobb. Genom att starta ett så kallat advisory board tillsammans med företag i kommunen vill Värmdö kommun skapa en samverkan i syfte att ge ungdomarna ett nätverk och en inblick i hur det fungerar i arbetslivet.

- Det här är ett viktigt steg i vår politik för att lösa dessa ungdomars problem med att komma ur arbetslösheten och etablera sig i samhället. Med hjälp av detta kan de skapa egna nätverk och en meritförteckning. När vi tar emot dessa ungdomar måste vi också hjälpa till hela vägen inte bara ordna ett boende. Projektet ska också utveckla en modell för samverkan mellan kommun och näringsliv, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Demokratisk samarbetsform som utgår från individen

Konceptet har tidigare genomförts ibland annat Stockholms stad och Sundbybergs kommun med stor framgång. Ett stort antal ungdomar har genom advisory board fått praktikplatser, mentorer och språkverktyg. Upplevelsen bland de deltagande företagen och organisationerna har varit positiv i form av en bredare rekryteringsbas, nya lärdomar och framtida medarbetare med en vilja att nå långt.

Projektet kommer att drivas tillsammans med företaget Agaton Communications och det finansieras via medel från Länsstyrelsen Stockholm. Ett advisory board är en demokratisk samarbetsform som bygger på att ta tillvara varje individs grundläggande drivkraft, kunskap och erfarenhet.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar