Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

22 maj 2014

Värmdös företagare öga mot öga med kommunen

Värmdös företagare fick genom Förbättringsdagen 15 maj en möjlighet till direkt dialog med representanter från kommunstyrelsen, kommunledningen och tjänstemän i Värmdö kommun.

I Värmdö kommun finns idag 4000 registrerade företag varav 1500 är aktiebolag. De vanligaste branscherna är bygg, handel, privata tjänster samt turism- och besöksnäringen. Värmdö kommun är en av de 20 bästa kommunerna inom bland annat nyföretagsamhet, andel i arbete och antal företag per invånare.

25 förbättringspunkter

Trots det har mätningar visat ett missnöje bland Värmdös företagare gällande dialog med kommunen, förutsättningar att bedriva verksamhet samt möjligheten till att påverka. Förbättringsdagen, som är en del av projekt ”Förenkla helt enkelt”, startades av Näringslivskontoret/Näringslivsrådet 2012. I projektet har 25 punkter gemensamt identifierats av företagarna och kommunen som viktiga förbättringsområden och nästan samtliga av dessa punkter kunde kommunen redogöra för hur de genomfört.

- Självklart måste vi blicka tillbaka men framför allt framåt – hur går vi nu vidare? Vi är långt ifrån klara och måste fortsätta arbeta tillsammans, sa Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Samarbeta mot gemensamma mål

Flera av företagen upplever att upphandlingsförfarandet är komplicerat och att det behöver brytas ner för att passa även mindre företag. Andra frågor som diskuterades var behovet av att kartlägga antalet företag i skärgården och vilken verksamhet de bedriver. Företagarna i skärgården ser kommunikationen gällande båttrafiken i skärgården, planering av kommunikationspunkter från fastlandet och möjlighet till installation av bredband. Mark- och lokalfrågor fortsätter att vara en prioriterad fråga då företagarna upplever att det är svårt att hitta lokaler till marknadsmässiga priser. Här är kommunens möjligheter att påverka begränsade då det är upp till mark- och lokalägaren, men kanslichef Maria Larsson-Ajne poängterade kommunens övergripande vilja till ständig utveckling:

- Vi måste fortsätta att ta ett gemensamt ansvar i att hitta öppningar och dialog för att ta kliv i rätt riktning.

Organisationen Företagarna i Nacka/Värmdö konstaterade att kommunens och företagarnas intressen går hand i hand. Genom att hitta funktionell balans däremellan så kan man samarbeta mot gemensamma mål.

Positiv feedback och tilltro till framtiden

Trots att det kvarstår en bit på resan vittnade flera företagare om att de såg nya möjligheter genom bland annat de olika nätverk och mötesformer som nu kommunen erbjuder – Boka kommunledningen, Företagslots och Frukostmöten. En av företagarna på plats, Monika Elsinga som är en av grundarna av Bodyjoy, gav positiv feedback på kommunens arbete:

- Tack till alla för en mycket givande och imponerande dag. Som flera andra levde jag tidigare kvar med gamla fördomar och tankesätt och höll med om att Värmdö kommun var förtjänt av den låga rankingen i Svenskt Näringslivs rapport om företagsklimatet. Idag lämnar vi Förbättringsdagen med tillförsikt och en känsla av att det verkligen finns en vilja till utveckling o förbättring. Synd att inte fler var med och fick lyssna på detta, sa Monica Elsinga.

Värmdö kommun kommer nu fortsätta förbättringsarbetet genom att bland annat fokusera på arbetet med hållbart företagande, fortsatt bredbandsutbyggnad och se över upphandlingsförfarandet.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar