Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

05 november 2014

Värmdös hemtjänst en av de bästa på HLR

Inom en av Värmdös två kommunala hemtjänstenheter är samtliga i personalstyrkan utbildade inom HLR, Hjärt- och lungräddning. Enheten har också hjärtstartare i sina bilar.

Samtlig personal inom enheterna Hemmesta/Djurö hemtjänst och Seniorcenter Diamanten har genomgått utbildning i HLR med hjärtstartare. Hjärtstartare finns nu i de av hemtjänstens bilar som har larmtelefon och i flera av lokalerna.

Dessutom kommer Hemmesta/Djurö hemtjänst att anslutas till SALSA-projektet – Saving Lives in the Stockholm Area. Salsa innebär att 112 inte bara larmar ambulans vid hjärtstopp utan även brandkår och de polis- och taxibilar i Stockholms innerstad som har hjärtstartare.

SMS som livräddare

I förlängningen kommer verksamhetens mobiltelefoner att anslutas till SMS- livräddare. Det är en del av Salsa-projektet och består av frivilliga livräddare som genomgått hjärt- och lungräddningsutbildning och registrerat sitt telefonnummer. När SOS alarm tar emot hjärtstoppslarmet skickas ett sms ut till alla livräddare inom en kilometer av händelsen, med instruktioner om var den drabbade befinner sig. Projektet tros rädda upp till hundra liv varje år. 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar