Nyheter

Tyck till

20 januari 2015

Värmdös lärare föreläser om samrättning

Den 26 januari föreläser lärare från Värmdö kommun om samrättning av nationella prov på Skolportens Bedömningskonferens.

Under två läsår har de nationella proven i åk 6 och 9 bedömts gemensamt av ämneslärargrupper från de kommunala grundskolorna i Värmdö kommun. Lärare har under perioder helt frånkopplats sin undervisning och bara arbetat med de nationella proven.

Under rubriken ”100 lärare, 40 dagar, 8500 prov- kommungemensam sambedömning av de nationella proven i Värmdö” kommer Carina Byström, Hemmestaskolan, gruppledare i sambedömning av de nationella proven i svenska, Maja Pehrsson, Ösbyskolan, motsvarande roll vid rättning av nationella proven i matematik samt Lisa Rönnbäck, tidigare utbildningsstrateg i Värmdö kommun, att berätta om arbetet.

- Vi gläds åt att få en möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter. Arbetet med samrättning har sen tidigare fått positiv uppmärksamhet och inom organisationen upplever vi en ökad samsyn i bedömningsfrågor samt en fördjupad kompetensutveckling, säger Pia Andersen, Kultur- och utbildningschef i Värmdö kommun.

Utbildningsdepartementet på besök

Värmdös modell har även tidigare fått positiv uppmärksamhet från både myndighetshåll och andra kommuner. Bland annat har Utbildningsdepartementet varit på besök, och fick då träffa delar av förvaltningen, rektorer och lärare från grundskola och gymnasium samt elever som genomfört de nationella proven. På uppdrag av Regeringskansliet utreder Utbildningsdepartementet upplägget för de nationella proven.

Konferensen Bedömning för och av lärande är ett möte mellan forskning och praktisk erfarenhet.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar