Nyheter

Tyck till

26 mars 2014

Värmdös medborgare får tycka till

Värmdö deltar i SCBs medborgarundersökning. Där får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Undersökningen genomförs två gånger per år och genomförs samtidigt och med samma fråge­blankett för alla del­tagande kommuner.

Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd-Medborgar-Index: medborgarnas betyg på kommunens verksamhet.
  • Nöjd-Region-Index: medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Nöjd-Inflytande-Index: medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

Värmdös resultat för våren 2013 hittar du i höger spalt.

Hur går det till?

Enkäten skickas till ett urval av kommuninvånarna i åldrarna 18-84 år, cirka 600 personer i mindre kommuner och 1200 personer i större kommuner. De personer som får en enkät kan välja att besvara den via webben, där enkäten även finns på engelska, finska och spanska.

Enkäterna skickas ut den 17 mars och totalt 56 kommuner har valt att delta.

Läs mer om undersökningen samt se tidigare resultat på SCBs hemsida, du hittar länken i höger spalt.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar