Nyheter

Tyck till

12 augusti 2015

Värmdös skolpersonal i gemensam uppstart

Inför skolstarten nästa vecka har Värmdö kommuns skolpersonal bjudits in till en gemensam kick-off med fokus på kollegialt lärande.

Torsdag 13 augusti träffas personal från Värmdös samtliga kommunala grundskolor för en gemensam uppstartsdag med fokus på kollegialt lärande. Dagen innehåller olika teman, som Barn i behov av särskilt stöd, Schoolsoft, betyg och bedömning, Google som hjälp och programmering.

- Vi har även tidigare tagit initiativ för att skapa en gemensam yta för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Dessutom bygger vi nätverk och skapar en gemensam plattform, säger Pia Andersen, kultur- och utbildningschef. 

Tillhörighet och stolthet

Syftet med att ha en gemensam dag är att stärka känslan av tillhörighet och stolthet samt att lyfta fram goda exempel på lärande i våra skolor.

- Ett jättebra tillfälle för mig som ny skolchef att få presentera mig för all skolpersonal i starten av det nya läsåret. Jag ser mycket fram emot den här dagen med ett intressant och lärorikt program, säger Mats Lundström, skolchef. 

Ed-camp och teach meet

Det har gjorts andra insatser med fokus på det kollegiala lärandet i Värmdös skolor under det senaste året. Under våren 2014 hölls ett så kallat ed-camp, en konferens där deltagare från både kommunala och fristående verksamheter i kommunen delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom skolan utifrån egna valda ämnen.

Våren 2015 bjöds Värmdös lärare in för att dela med sig av sina guldkorn genom ett så kallat teach meet där fokus var det kollegiala lärandet i digitala lärprocesser.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information