Nyheter

Tyck till

25 september 2014

Värmdös socialjour stärks genom regionalt samarbete

Från och med den 1 oktober 2014 ingår Värmdös socialjour i Socialjour Sydost, en gemensam socialjoursverksamhet som bedrivs tillsammans med kommunerna Nacka och Tyresö.

Syftet är att stärka den befintliga jourverksamheten vardagkvällar och helger och öka servicenivån samt tillgängligheten mot medborgarna. Genom samarbetet får medborgarna också tillgång till en webbtjänst, Fråga Soc, där de anonymt kan ställa frågor kring social omsorg – missbruk, relationer, barn, föräldrastöd eller annat. Frågeställaren får svar via webbplatsen och där kan medborgarna också ta del av tidigare ställda frågor och svar.

- Vi ser ett växande behov av stöd och rådgivning i samhället idag och vi arbetar aktivt med att förbättra vårt arbete för att kunna möta det. Det här är ett led i det arbetet då vi bland annat skapar nya kanaler för att säkerställa dialogen med våra medborgare inom den sociala omsorgsfrågan, säger Alf Widmark, enhetschef på socialkontoret i Värmdö kommun.

Socialjouren Sydost kommer att rikta sig till medborgarna i kommunerna Värmdö, Nacka och Tyresö. Medborgarna i Värmdö kommun kommer att kunna nå socialjouren på samma telefonnummer som tidigare, 08-570 307 20.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar