Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

07 maj 2015

Värmdös unga fotar sin vardag

Genom ett nytt fotoprojekt får du som är ung i Värmdö möjligheten att visa hur din vardag ser ut.

Trygghet viktigt för unga

Vid ungdomstinget som arrangeras av Värmdö kommun som en del i arbetet med ungdomsdialog och inflytande har unga flera gånger lyft frågor om upplevd otrygghet. Många unga värmdöbor vittnar om otrygga busshållplatser och  gångvägar. Gustavsbergs centrum är en av platserna som har diskuterats genom åren. Många av de kommunala verksamheterna som riktar sig till barn och unga har sina lokaler där, vilket ställer krav på att unga bör känna sig trygga till och från fritidsaktiviteter.

För att lyfta frågan och för att ge unga utrymme att visa sin vardag startades ett fotoprojekt. En del av projektet drivs av kommunens ungdomsambassadörer, som har engagerat sig och tagit bilder utifrån ungas ord från ungdomstinget. Parallellt har en kampanj dragits igång för samla in ungas egna bilder.

Delta själv på #ungivarmdo

Om du vill delta i kampanjen, fota platser och miljöer som du känner är otrygga, ladda upp dem på Instagram eller Twitter och tagga dem med #ungivarmdo. Du kan också skicka bilderna med mms till: 0739-88 67 28.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar