Nyheter

Tyck till

12 april 2017

Värmdös ungdomsråd vill ha tryggare skolmiljö

Värmdös ungdomsråd, VKung, vill lyfta problem kring skolmiljön för elever på Värmdö och ställde därför en fråga på allmänhetens frågestund.

VKung driver frågor som är viktiga för unga i Värmdö. Skolmiljö och trygghet är något som ofta kommer upp. Både i samtal med unga på ungdomsting och på den elevrådskonferens VKung arrangerade i början av terminen har skolmiljö diskuterats. Många unga upplever att mobbning och olika kränkningar ”accepteras” av personal i skolan.

På ungdomstinget med tema trygghet som hölls i november berättade många unga om att de inte har förtroende för att vuxna ingriper om det händer något, en kränkning som uttalas eller ens om det blir våldsamt. Vissa elever menar att vuxna tror att unga har ett speciellt språk, där det är ok att mobba och säga grova saker och kränka varandra.

Leo Karlsson ställde därför en fråga på allmänhetens frågestund:

-Vi från ungdomsrådet ser att något behöver göras och att situationen i skolorna blir värre och värre. Vi undrar om kommunens politiker har samma uppfattning om den rådande situationen i Värmdö skolor och om man är medveten; hur kommer det sig att problemen växer sig större och större?

Utbildningsnämndens ordförande, Marie Bladholm svarade att utbildningsnämnden uppmärksammar skolmiljön hela tiden och har ett mål att eleverna ska känna sig trygga i skolan. Enligt Våga Visa-enkäten upplever 83% av åttondeklassarna i Värmdös skolor att de är trygga i skolan jämfört med länets 88%. Där har vi en utmaning, fortsätter Marie Bladholm.

-Vi är glada över att vi har en samsyn på detta i utbildningsnämnden, svarar Karin Aaseby på frågestunden.

Se frågan och svaret på webbsändningen från kommunfullmäktige under punkt 9 Allmänhetens frågestund.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar