Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

02 mars 2015

Värmdö växer snabbt

Värmdö växer snabbare igen. Under förra året fick Värmdö 757 nya invånare, mot 2013 års 397.Totalt har kommunen nu 40 541 medborgare.

Strax över hälften av folkökningen utgörs av ett flyttningsöverskott, alltså att fler har flyttat till Värmdö än som har flyttat ut. Den andra delen utgörs av ett födelseöverskott.

Tidigare var många av inflyttarna unga barnfamiljer, men under fjolåret har gruppen medelålders dominerat bland dem som söker sig till Värmdö.

Antalet äldre ökar

På sikt kommer andelen äldre att öka i Värmdö. Dels för att färre barnfamiljer söker sig till kommunen, dels för att de som flyttade till kommunen under 80- och 90-talet då Värmdö var landets snabbast växande kommun har blivit 20-25 år äldre.

Värmdö har liksom Stockholmsregionen en snabb tillväxt – under 2014 ökade kommunens befolkning med drygt två procent. De senaste siffrorna är inhämtade från Statistiska centralbyråns mätning för december 2014.

Här hittar du mer information om Värmdös befolkning.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument