Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

31 augusti 2016

Vattnet i Värmdö är drickbart

Tisdag 30 augusti kom provsvar som bekräftar att vattnet i Värmdö kan drickas utan att det finns någon risk för människors hälsa. Detta innebär att den tidigare kokningsrekommendationen tas bort och samtliga medborgare kan dricka vattnet igen.

Rekommendationen om kokning infördes fredag 26 augusti efter att Nacka kommun vid en rutinprovtagning upptäckt att det fanns bakterier i vattnet i Saltsjö-Boo. Bakterierna hittades i den ledning som därefter fortsätter in i Värmdö kommun.

Vattnet i den aktuella ledningen stängdes av i fredags. Därefter har prover tagits fortlöpande på flera olika platser i kommunen. Värdena från provtagningarna har stadigt visat bättre och bättre resultat. Nu finns två bekräftade provsvar, tagna med ett dygns mellanrum, som visar att vattnet är hälsosamt att dricka.

Ledning spolas innan driftsättning

I dagsläget är det inte klarlagt var bakterierna kom ifrån. Så snart Värmdö kommun fick kännedom om bakterierna stängdes den aktuella ledningen. Prover visar nu att vattnet i hela Värmdö är drickbart och uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Den aktuella ledningen med påverkat vatten är ännu inte i drift och ledningen kommer att spolas. Därefter tas nya prover som ska ge godkända värden innan ledningen tas i drift.

Mer information

Läs mer om dricksvattnet, händelseförloppet och de vanligaste frågorna

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar