Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

03 maj 2016

Vi söker lokala underleverantörer

Nu söker vi lokala konsulter och underleverantörer till flertalet byggprojekt inom Värmdö kommun. Är du en av dem vi söker?

Kommunen har utifrån sitt bestånd av skolor och anläggningar och behovsanalyser identifierat en projektportfölj med tolv möjliga objekt som planeras att byggas och utvecklas.Värmdö kommun står inför en utmaning med stor tillväxt i alla kommundelar. För att möta dessa behov ser vi fördelar med arbetssättet strategisk partnering. Därför har kommunen ingått ett samarbetsavtal med Arcona AB. Det omfattar flera projekt i en och samma upphandling.

Kommunen har utifrån sitt bestånd av skolor och anläggningar gjort en behovsanalys, och skapat en projektportfölj med tolv möjliga objekt som planeras att byggas och utvecklas. Inom kort startar projekt kring Farstavikens skola/Ekedal och Kattholmen.

Vill du jobba med oss?

Tillsammans vill vi vidareutveckla och förfina kommunens planering. I projektet kommer att behövas både konsulter, underentreprenörer och underleverantörer inom alla områden för att genomföra de kommande byggnadsentreprenaderna.

I det strategiska samarbetet finns en uttalad vilja och ambition att engagera små och medelstora företag. Förarbetet har redan startat och därför vill vi passa på att bjuda in intresserade företag till ett informationsmöte. Vid mötet kommer kommunens och Arconas projektorganisation att finnas på plats.

Välkommen 11 maj!

Tid: 11 maj kl 18.00-20.00
Plats: Värmdösalen, kommunhuset i Skogsbo
OSA: cissi.grape@varmdo.se senast den 9 maj 2016

Vi bjuder på kaffe och smörgås från kl 17.30.

För mer information kontakta Lars Berlin på lars.berlin@varmdo.se eller Carina Molin på carina.molin@varmdo.se, eller via kommunens växel
08-570 470 00.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar