Nyheter

Tyck till

24 november 2016

Vi vill ha med Värmdös företag - välkommen 6 december!

Gavel på hus

Värmdö står inför en stor utmaning med stor tillväxt i alla kommundelar. I projekten kommer att behövas både konsulter, underentreprenörer och underleverantörer inom alla områden för att genomföra de kommande byggnadsentreprenaderna. Den 6 december håller vi ett uppföljningsmöte. 

För att möta behovet ser vi fördelar med arbetssättet strategisk partnering. Kommunen har utifrån sitt bestånd av skolor och anläggningar och behovsanalyser identifierat en projektportfölj med tolv objekt som ska byggas och utvecklas.

Vi vill jobba med er

Värmdö kommun har ingått ett samarbetsavtal med Arcona AB. Det är en upphandling som omfattar många projekt och avtalet sträcker sig på flera år. Vi vill nu, i nära samarbete med Arcona AB, vidareutveckla och förfina planeringen. 

I det strategiska samarbetet finns en uttalad vilja och ambition att engagera små och medelstora företag inom kommunen.

Välkommen på nästa möte!

I maj bjöd kommunen och Arcona in till en företagarträff för att informera om möjligheterna för lokala enterprenörer och andra att medverka i ovan nämnda byggprojekt. Sju olika byggprojekt har påbörjats och vi vill nu ge er en återkoppling kring dessa projekt samt redovisa hur många lokala entreprenörer som medverkar i desamma. Vi kommer även att titta på framtiden och berätta om kommande projekt.

Vid mötet kommer kommunens och Arconas projektorganisation att finnas på plats.

Tid: 6 december kl 17:30-19:00 (kaffe och smörgås från kl 17:00)
Plats: Värmdösalen i Värmdö kommunhus,
Skogsbovägen 9 -11

Anmälan och kontakt

Anmälan sker via e-post till cissi.grape@varmdo.se senast den 1 december 2016.

Välkomna!

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar