Tyck till
Talande webbLyssna

Avfall och återvinning

Illustration jordglob recycling

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller. Återvinn och återanvänd så mycket som möjligt och släng ditt farliga avfall på rätt ställe.

Aktuellt just nu

Sophämtning under sommarperioden

Under perioden vecka 25 till och med vecka 34 kommer sophämtning att ske varje vecka. Ställ fram dina kärl som vanligt, på anvisat sätt och på rätt dag så ser vi till att tömma dem.

 

Sigill Natur & Miljöboken

Natur & Miljöboken

Värmdö kommun stöttar utgivandet av Natur & miljöboken som är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling.

Natur & Miljöboken har delats ut gratis sedan 1993 och är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Vill du veta mer om Natur & Miljöboken besök Svenska Kunskapsförlagets hemsidalänk till annan webbplats

Resultat enkät avfallshantering

En enkät om kommunens avfallshantering skickades i september till 300 slumpvis utvalda kunder från kommunens register. Nedan kan du ta del av resultatet från enkäten.

Information om resultatsammanställning (pdf 1 sid)

Resultatsammanställning (pdf 85 sid)

Se en film om återvinning

 

Senast publicerad: 2018-06-19