Talande webbLyssna

Skrotbilar

Skrotbil

Skrotbilar är en fara för miljön och klassas som farligt avfall. Om fordonet inte bedöms som skrot kan det tas i förvar och får då lösas ut av ägaren.

En skrotbil innehåller bland annat giftiga tungmetaller som bly och kvicksilver, men även oljor, bensin och glykol som kan läcka ut och förorena. Det är ett miljöbrott att överge en skrotbil ute i naturen eller på annat sätt förvara den olämpligt. För att bli av med din skrotbil vänd dig till valfritt auktoriserat skrotbilsföretag.

Övergivet fordon på kommunens mark

Ser du ett övergivet fordon som står på kommunens mark kan du anmäla det till kommunen. Anmäl detta i första hand via kommunens e-tjänst.

 I första hand vill vi att du anmäler detta via kommunens e-tjänst Anmälan om flytt av skrotbillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även mejla till varmdo.kommun@varmdo.se. Vänligen uppge plats, fabrikat, registreringsnummer och färg på fordonet.

Hur får jag bort ett fordon på min tomt?

Kommunen kan hjälpa dig som markägare att flytta ett fordon som står felaktigt eller verkar vara övergiven på din tomt. Det kallas hemställan. Oftast är det den som beställer hemställan som betalar.

Trafik och fordonstaxa

Trafik- och fordonstaxa 2019

Senast publicerad: 2019-04-16