Bygglov och byggregler

Under dessa sidor kan du läsa om hur du går tillväga vid en ansökan om lov, anmälan och förhandsbesked och vilka regler som finns.

När en ny byggnad ska uppföras finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser och hänsyn till grannar. Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller exempelvis hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande.

De flesta förändringar kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Andra åtgärder kräver endast en anmälan. Innan du får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan krävs ett startbesked.

Läs mer under respektive rubrik i menyn till vänster.

Bygglovsguiden

I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du går tillväga när du ska bygga nytt eller bygga om.

Gå till Bygglovsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Drop-in på torsdagar

Har du frågor som rör bygglov, enskilt avlopp eller strandskydd är du välkommen på drop-in på torsdagar. Där kan du ställa dina allmänna frågor till våra handläggare. Du behöver inte boka tid.

När: Torsdagar 14:00–19:00

Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11

Vissa tider på året har kommunhuset öppettider som gör att drop-in uteblir, bland annat dagar innan röd dag. Se aktuella öppettider för kommunhuset.länk till annan webbplats

Frågor om ett pågående ärende

Kontakta din handläggare om du har ett pågående ärende hos bygg- och miljöavdelningen.

Skicka in handlingar

  • Om du väljer att skicka in handlingar digitalt ska de vara i PDF-format. Då kan vi registrera dina handlingar utan att de förvanskas. (Det finns gratisprogram som du kan ladda ner för att göra ett dokument till PDF.)
  • Dela upp handlingarna i flera filer; ansökan för sig, situationsplan för sig och så vidare.
  • Dina ritningar ska vara skalenliga och innehålla skalmått.
  • Det räcker med en uppsättning handlingar.
  • Skickar du in handlingar i pappersform underlättar det om dessa är i A4- eller A3-format.

För kontaktuppgifter till kommunen, se högerspalten.

Bygg- och miljöhandlingar

I Värmdö kommuns digitala arkiv, Comprima, hittar du bygg- och
miljöhandlingar fram till och med år 2010. Här kan du utan kostnad själv hämta ritningar och tidigare beslut rörande bland annat bygglov, enskilda avlopp och strandskydd.

Läs mer om Bygg- och miljöarkivet

Är du intresserad av handlingar från år 2011 och senare är du välkommen att kontakta kommunen. Du gör lättast din beställning via e-post. Handlingarna skickas sedan till dig digitalt. Skicka e-post till: varmdo.kommun@varmdo.se

Senast publicerad: 2015-12-03