Vad kräver anmälan?

Vissa förändringar kräver inte bygglov men måste anmälas till kommunen, av säkerhetsskäl eller miljöskäl. För anmälan tas en avgift ut.

Anmälan

Vid en anmälan ska en komplett ifylld anmälningsblankett skickas in till kommunen. Läs mer om hur du går tillväga vid en anmälan under "Sök bygglov, gör anmälan".

Anmälningsplikten gäller:

 • rivning av en byggnad utanför detaljplan
 • nybyggnation av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och annan näringsverksamhet
 • ändring av konstruktion och planlösning
 • när en bärande vägg ska förändras
 • när tillgängligheten till en byggnad förändras
 • installation av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i byggnad
 • vid förändringar av ett avloppssystem
 • förändringar som påverkar brandskyddet i en byggnad (utrymningsvägar, brandceller m.m.)
 • underhåll av en kulturskyddad byggnad eller anläggning
 • uppförande av privat vindkraftverk
 • vid byggnation enligt attefallreglerna

Avgift

För handläggning av en anmälan tas en avgift enligt gällande taxa ut.

 

Senast publicerad: 2015-10-21