Markanvisning för Kvarnbergsterrassen

ortofoto kvarnbergsterrassen

I Gustavsberg sker just nu en omfattande omvandling av det tidigare brukssamhället och de kommande åren ska runt 4000 nya bostäder, ett flertal parker och ny infrastruktur byggas.

På Kvarnbergets norra sluttning mitt i Gustavsberg ska en ny bostadsbebyggelse skapas med fokus på gestaltning. Genom att utveckla parken och tillskapa bebyggelse på Kvarnberget skapas en möjlighet att binda samman Gustavsbergs centrum med hamnen, Porslinskvarteren och Strandvik.

Markanvisningstävling

Inlämningstiden för Kvarnbergsterrassens markanvisningstävlingen har gått ut. Sista dag för inlämning av anbud var 2 oktober. Vinnande anbud presenteras tidigast 28 november.

 

Senast publicerad: 2017-11-15