Talande webbLyssna

Strandskydd

pojke hoppar från brygga

Värmdö kommun har omkring 350 mil stränder som omfattas av en allmän miljölag som kallas strandskydd.

Strandskyddet finns till för att bevara allemansrätten och skydda växt-
och djurlivet vid vattnet. Reglerna för strandskydd gäller generellt vid alla sjöar och vattendrag upp till 100 meter från stranden, både på land- och vattensidan. I vissa fall gäller strandskyddet ända upp till 300 meter från stranden.

Bo och bygga inom strandskyddsområde

Du som har en fastighet inom strandskyddat område får inte utvidga din privata zon på allmänhetens bekostnad. Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att uppföra nya anläggningar och byggnader, ändra befintliga anläggningar och byggnader, ändra användningsområde för byggnaderna och att gräva eller förbereda byggnationer. Exempel på förbjudna åtgärder är anläggande av båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och vägar.

Det är i vissa fall möjligt att få dispens från strandskyddet. Läs mer om hur du kan ansöka om strandskyddsdispens.

Köpa strandnära fastighet

Om du tänkt köpa en fastighet som ligger nära vattnet finns det vissa saker som kan vara bra att tänka på.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Drop-in på torsdagar

Har du frågor som rör bygglov, enskilt avlopp eller strandskydd är du välkommen på drop-in på torsdagar. Där kan du ställa dina allmänna frågor till våra handläggare. Du behöver inte boka tid.

När: Torsdagar 14:00–19:00

Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11

Vissa tider på året har kommunhuset öppettider som gör att drop-in uteblir, bland annat dagar innan röd dag. Se aktuella öppettider för kommunhuset.länk till annan webbplats

Frågor om ett pågående ärende

Kontakta din handläggare om du har ett pågående ärende hos bygg- och miljöavdelningen.

Skicka in handlingar

  • Om du väljer att skicka in handlingar digitalt ska de vara i PDF-format. Då kan vi registrera dina handlingar utan att de förvanskas. (Det finns gratisprogram som du kan ladda ner för att göra ett dokument till PDF.)
  • Dela upp handlingarna i flera filer; ansökan för sig, situationsplan för sig och så vidare.
  • Dina ritningar ska vara skalenliga och innehålla skalmått.
  • Det räcker med en uppsättning handlingar.
  • Skickar du in handlingar i pappersform underlättar det om dessa är i A4- eller A3-format.

För kontaktuppgifter till kommunen, se högerspalten.

Bygg- och miljöhandlingar

I Värmdö kommuns digitala arkiv, Comprima, hittar du bygg- och
miljöhandlingar fram till och med år 2010. Här kan du utan kostnad själv hämta ritningar och tidigare beslut rörande bland annat bygglov, enskilda avlopp och strandskydd.

Läs mer om Bygg- och miljöarkivet

Är du intresserad av handlingar från år 2011 och senare är du välkommen att kontakta kommunen. Du gör lättast din beställning via e-post. Handlingarna skickas sedan till dig digitalt. Skicka e-post till: varmdo.kommun@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-03-13