Tyck till

Byggprojekt, aktuella

Inmätning pågår

Värmdö förtätas, speciellt i centrumområdena. Bebyggelse i Värmdö ska i första hand ske i de fem centrumområdena Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Stavsnäs och Björkås.

På sikt kan ytterligare bebyggelse tillkomma i anslutning till dessa områden. I andra hand ska bebyggelsen utvidgas i så kallade prioriterade förändringsområden, därefter i övriga förändringsområden.

Aktuellt

Kommande nyproduktion

Det finns områden som redan har detaljplanerats för nya bostäder i kommunen. Totalt tillkommer omkring 2 300 lägenheter bara i Gustavsberg. För dessa finns planer och fasadskisser att se i separata dokument nedan. Besök gärna biblioteket i Runda huset, Gustavsberg. Där finns en modell över de nybyggnationer som pågår. Dessa lägenheter kommer att säljas som bostadsrätter av lokala mäklare och kan sökas på Hemnet. Ange Värmdö kommun i sökfältet för område. Du kan också orientera dig om de nya bostadsprojekten via byggföretagens webbplatser.

Kommunala byggprojekt

 • Porslinskvarteren etapp 1 (södra delen) har påbörjats och med den utbyggnaden av Gustavsbergs allé samt gator och teknisk infrastruktur inne i området. Byggnation och ledningsdragningar av vägar i Porslinskvarteren kommer att pågå till september 2015.
 • Porslinskvarteren etapp 2 (norra delen) kommer påbörjas preliminärt under april 2015 och pågå till september 2016.
 • Om- och tillbyggnad av Farstavikens skola/Kvarnberget. Om- och tillbyggnationen startade hösten 2015. Programarbete pågår, "Fas 1 - programhandling" beräknas vara klar i början på juni, "Fas 2- systemhandling" beräknas vara klar i augusti/september. Beräknad byggstart v 44.
 • Totalrenovering av Farstavikens skola/Ekedal påbörjas under 2016.
 • En pelletspanna ska installeras på Djurö skola. Beräknas klart hösten 2016.
 • Kattholmen ska arbete med sanering, byggnation av gästhamn och bättre disposition påbörjas under 2016.
 • Upphandling pågår av Ingarö föreningshus, tilldelning i början på juni. Byggstart september.

Har du frågor om kommunala byggprojekt kontakta kommunens fastighetschef Per Hallsten via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00.

Regionala byggprojekt

Flera regionala byggprojekt kommer att beröra Värmdöbor framöver:

 • Ny Skurubro ska byggas 2015–2019. Den nya bron får motorvägsstandard och ska delvis finansieras med broavgift på
  4–5 kronor per passagerare.
 • Slussen ska byggas om 2014–2020. Under byggtiden kommer restiden för bilister att öka. Förbi Slussen blir få passager möjliga.
 • T-bana till Nacka utreds och kan bli verklighet i slutet av 2020-talet.
 • Östlig förbindelse som knyter samman Södra länken med Norra länken kan också bli klar i slutet av 2020-talet.

Senast publicerad: 2016-09-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information