Tyck till
Talande webbLyssna

Charlottendals förskola

Hösten 2019 planeras den nya förskolan intill Charlottendalsvägen stå färdig. En förskola i två plan om 800 kvm med plats för 160 elever.

Aktuellt

2018-03-15

Projekteringsarbetet närmar sig sitt slut och bygglovsprocessen har inletts.

Markarbetena är planerade att påbörjas under försommaren.

Information

På grund av de många nybyggnationerna i Gustavsbergsområdet har ett behov av förskoleplatser ökat. Utbildningsnämnden har därmed beställt en nybyggnation av förskola på fastigheten Gustavsberg 1:187 i Charlottendal av tekniska nämnden. Förskolan uppförs i två plan om 800 kvm vardera, här kommer 160 barn delas in i tolv hemvisten med vardera 12–15 barn enligt skolverkets senaste riktmärke.

Förskolan har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering. Projektet bedrivs i samverkan med Värmdö kommuns strategiska partner Arcona.

Se fasadritningar här

Fasad 1

Fasad 2

För mer information

Om du har frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss via kommunens kontaktcenter på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se.

Jakob Vogel, Projektledare, Fastighetsenheten
Maria Andersson, Projektchef, Fastighetsenheten

Senast publicerad: 2018-04-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information