Tyck till

Dialogmöte om framtidens Ekedalsskola

Åhörare vid medborgardialog om framtidens Ekedalsskolan

Renovering, utbyggnad eller bygga nytt? Det var de alternativ som diskuterades för framtidens skola Kvarnberget/Ekedal.

Den 10 december hade du som medborgare i Värmdö kommun möjlighet att delta i en medborgardialog kring framtiden för Farstavikensskola/Ekedal.

Varför hölls en dialog?

Kommunen utreder just nu alternativa lösningar för en utökad kapacitet och en modernare lärmiljö på Farstavikensskola/Ekedal. Den genomförda dialogen syftade till att ge er medborgare möjlighet till delaktighet och inflytande kring de alternativ kommunen tittar på i sin utredning. Dialogen bidrar till ett ökat kunskapsunderlag inför kommande beslut i frågan om skolans framtid.

Tre alternativ

Dialogen inleddes med att kommunen informerade om projektet. Därefter presenterades tre alternativa lösningar för skolan:

Alternativ 1

Ursprunglig tänkt renovering av befintliga byggnader.

Alternativ 2

Renovera skyddsvärda byggnader samt komplettera med nybyggnation på samma plats .

Alternativ 3

Bygga en helt ny skola på den plats där nuvarande skola ligger men med hänsyn tagen till skyddsvärda byggnader.

Dialog fördes sedan vid stationer som behandlade de tre olika alternativen. Stationerna var bemannade av tjänstemän, politiker och Arconas Veidekkes arkitekter.

På dialogen deltog, förutom representanter från kommunen, 18 stycken medborgare och nio stycken politiker.

 

Dialogmingel kring de olika förslagen för framtidens Ekedalsskola

Dialogmingel kring de olika förslagen

 

Medborgarna hade möjlighet att fylla i en blankett där de kunde ange vilken av de alternativa lösningarna de tyckte bäst om. På blanketten fick deltagarna rangordna de tre alternativa lösningarna med 1, 2 och 3 där nummer 1 var det alternativ man tyckte var bäst och nummer 3 det man gillade minst.

Samtliga deltagare fick också en möjlighet att lämna sina synpunkter under rubriken ”Vad vill du att vi tar med oss i vårt fortsatta arbete?”.

19 stycken medborgare lämnade in sin blankett med val av alternativ lösning och övriga synpunkter. Två medborgare har endast lämnat skriftliga synpunkter utan att ange vilket alternativ som förespråkas/förespråkar inget av alternativen.

Nästa steg

Det är de förtroendevalda, det vill säga politikerna, som ansvarar för att fatta beslut. Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen i mars 2017 och kommer bland annat att beskriva de alternativa lösningarna, en utvärdering av dialogen och förespråkat alternativ samt kostnadsuppskattningar.

Inför kommunstyrelsens sammanträde kommer en sammanställning av medborgardialogen i dess helhet att finnas tillgänglig på hemsidan samt på insynsverige.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2017-03-27