Talande webbLyssna

Konstgräsplaner

Dummybild

Ingarö IP

För att tillgodose behovet av konstgräsplaner inom Värmdö kommun renoverar vi nu Värmdövallens samt Ingarö IP:s konstgräsplaner och uppför en ny konstgräsplan i Mörtnäs.

Vårt mål är att få flera barn och ungdomar att börja med och fortsätta med idrottsverksamhet. Läs mer nedan om när vi sätter igång arbetet och vad vi planerar att göra.

Ingarö IP

 • Byte av befintlig konstgräsmatta.
 • Gammalt SPR-granulat byts till kork.
 • Nytt dagvattensystem.
 • Renovering av löparbanor.
 • Produktionsstart 13:e juni 2018, färdigställd mitten av sept 2018.

Vad händer nu? - uppdaterad 18 september

Under fredagen 14/9 hade vi i projektet slutbesiktning på Ingarö IP. Entreprenaden blev godkänd och därför öppnar planen upp för spel och lek under måndagen 17/9.


Värmdövallen


 • Byte av befintlig konstgräsmatta.
 • EPDM-granulatet tvättas och återanvänds.
 • Produktionsstart 3:e maj, färdigställd 31:a maj. 

Vad händer nu? - uppdaterad 24 maj

Konstgräsplanen på Värmdövallens nedre plan är nu slutbesiktigad och klar.

Under vecka 19 påbörjades produktionen för byte av konstgräs på Värmdövallens nedre plan.

7 maj etablerades bygget följt av att det nya konstgräset levererades 9 maj. Fortsättningsvis under vecka 19 rengjordes det granulat som idag återfinns på planen. Granulatet separerades från sandfyllningen och förvaras sedan i stora säckar. Tanken är att vi ska återanvända detta granulat. I slutet av vecka 19 revs allt konstgräs som legat på Värmdövallen upp och rullades upp på rullar för att eventuellt installeras på annan plan på Värmdö.

I början av vecka 20 gjordes en inspektion av befintlig sviktpadd. Därefter installerades det nya konstgräset.

Mörtnäs


Ny konstgräsplan, 7-spelsplan (med möjlighet för två st 5-spelsplaner).

 • Konstgräsplan som är granulatfri.
 • Konstgräsplanens uppbyggnad:
  • Konstgräs: PureField Classic 30-17
  • Fiberduk
  • Sviktpad/underlag: Proplay-Pad
 • Produktionsstart början av maj, färdigställd i slutet av juni.

Vad händer nu? - uppdaterad 8 augusti

Planen är slutbesiktigad och klar. Slutbesiktning var den 18:e juni.

 

Munkmora 

Grusplan blir konstgräsplan, 7-spelsplan (med möjlighet för två st 5-spelsplaner).

 • Konstgräsplan som är granulatfri.
 • Konstgräsplanens uppbyggnad:
  • Konstgräs: PureField Classic 30-17
  • Fiberduk
  • Sviktpad/underlag: Proplay-Pad
 • Produktionsstart vecka 24, färdigställd i augusti.

Vad händer nu? - uppdaterad 4 september

7 x 7-spelsplanen i konstgräs vid Munkmora är nu färdigställd. Måndagen den 27/8 slutbesiktigades planen och dagen efter 28/8 anordnade kommunen invigning utav planen. Konstgräsplanen är nu i drift och tillgänglig för lek och spel.

 

Frågor och svar - konstgräsplaner

Hur ser tidplanen ut och när ska det vara klart?

Renoveringen av Värmdövallen startade i slutet av april och färdigställdes 21 maj, en vecka tidigare än planerat.

Arbetet med planen i Mörtnäs påbörjades i början på maj och beräknas vara klart till midsommar.

Arbetet med Ingarö IP startar i juni och bedöms vara klar i september.

I Munkmora påbörjas arbetet i juni och beräknas vara klar till skolstart i augusti.

Vad kostar projekten?

Totalt för alla fyra konstgräsplaner är budgeten 15,7 miljoner kr.

Vad är det för material i konstgräsplanerna?

Vi återanvänder EPDM-granulatet på Värmdövallen och samtliga andra planer är granulatfria.

Vilken miljöpåverkan har materialet? Är materialen giftiga?

Vad är fördelarna och nackdelarna med det material ni har valt?

Varje plan har utvärderats separat för att hitta bästa möjliga lösning sett ur ett miljö- och spelperspektiv men också utifrån den forskning som finns. Det forskas mycket men det finns inga entydiga svar på konstgräsplaners miljöpåverkan.

Läs mer om aktuell forskning på naturvårdsverket:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värmdövallen har idag ett EPDM-granulat och genom möjligheten att återanvända granulatet så har det en betydligt mindre miljöpåverkan jämfört med övriga alternativ.

Vad händer med de gamla konstgräsmattorna?

På Ingarö deponeras den gamla mattan och det gamla granulatet. Mattan är sliten och kan inte återanvändas.

På Värmdövallen återanvänder vi delar av den gamla mattan på annan plats. Vi återanvänder nuvarande granulat vilket är både mer miljövänligt och mer ekonomiskt än att köpa helt nytt.

Varför väljer ni konstgräsplaner när andra kommuner förbjuder det?

För att tillgodose behovet av att ha spelbara planer. En konstgräsplan motsvara minst 4 st naturgräsplaner i nyttjandetimmar.

Varför väljer ni inte ”hybridgräs”?

Hybridgräs medger ett ökat antal nyttjandetimmar under säsongen men förlänger inte säsongen. Underhållskostnaderna är dessutom högre.

Hur påverkas vattentäkten på Ingarö? Är konstgräsplanen farlig för vattnet?

Det finns idag inget som tyder på att det skulle vara farligt för grundvattnet då planen är granulatfri och eventuella mikroplaster från planen hanteras via dagvattensystemet. Utformningen av den nya konstgräsplanen kommer bättre hantera dagvattnet via rännor som kopplas till ett lokalt omhändertagande av vattnet, så kallad LOD-lösning. Det finns dessutom möjlighet att ta prover och installera filter i brunnarna. Den nya lösningen åtgärdar de problem man haft med dagvatten som tidigare blivit stående, dessutom byts det befintliga SPR-granulatet ut till en granulatfri plan.

Varför satsar ni på fotboll och inte på andra sporter som är stora på Värmdö?

Värmdö kommun satsar för att barn och unga ska ha möjlighet att utöva olika sporter. Ridning, handboll och gymnastik är vid sidan av innebandy och fotboll stora sporter på Värmdö. Fotboll är en av de absolut största sporterna som både killar och tjejer utövar. Satsningen på fler konstgräsplaner gör att fler kan sporta. Konstgräs ger också möjlighet för skolidrott då alla konstgräsplanerna i Värmdö ligger i anslutning till en skola.

Hur säkerställer ni arbetsmiljön för personal och elever vid skolorna under byggnationen?

Projektet tar fram en APD-plan (arbetsplatsdisposition) samt arbetsmiljöplan för respektive plan. Alla arbetsområden blir inhägnade för att minimera risken att obehöriga kommer in.

Kan konstgräsplanerna användas året runt?

Ja, förutsatt att planerna är snöfria.

Hur säkerställer ni rätt och miljövänligt underhåll?

Det kommer finnas anläggningsanpassade drift- och skötselinstruktioner.

Senast publicerad: 2018-09-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information