Talande webbLyssna

Lekplatser

Under sommaren kommer lekplatser att byggas vid modulboendena i Mölnvik och Hemmesta torp.

Lekplatserna är till för alla i närområdet. Här kommer du att hitta en gungställning, sandlåda och ett par gungdjur. I Hemmesta torp kommer det även installeras en mindre klätterställning. Olika delar som bjuder in till mycket lek och bus för både stora och små barn.

Lekutrustning

Lekutrustningen nedan kommer du hitta i Mölnvik.


Lekutrustningen nedan kommer du hitta i Hemmesta torp.

Tidplan

Mölnvik: Byggnationen kommer att pågå under vecka 27–28.

Hemmesta torp: Byggnationen kommer att pågå under veckorna
33–35.  

Frågor & svar

Varför bygger ni lekplatser?
Lekplatsen är till för alla och ska utgöra en plats där människor kan mötas. Förhoppningen är att lekplatsen kommer att påverka de boende positivt.


Varför byggs inte lekplatser på andra ställen i kommunen?
En lekplats i Fajansparken i Gustavsberg kommer att börja byggas under 2018. En Äventyrslek kommer även att börja byggas vid Ösbyträsk under 2018.

Får alla använda lekplatserna?
Ja, alla i närområdet är välkomna att komma och leka så snart lekplatserna är färdigbyggda.

Har du fler frågor?

Ställ dem i formuläret nedan. Tänk på att uppge din e-post adress om du vill bli kontaktad. Vi kommer även publicera utvalda frågor på denna sida, ange om du inte vill att din fråga publiceras.Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation