Tyck till
Talande webbLyssna

Detaljplan för del av Stavsnäs 1:407 med flera (D221)

Detaljplanen vann laga kraft 2016-06-05

Senast publicerad: 2016-07-07

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument