Tyck till
Talande webbLyssna

Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten (D 237)

Flygbild Stavsnäs 1:20

Detaljplan Stavsnäs 1:20 har fått laga kraft 2019-03-01.

Status för planarbetet

Planhandlingar

Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sofia Elrud eller exploateringsingenjör Niklas Siljebrand på 08-570 470 00 eller via mejl fornamn.efternamn@varmdo.se.

Senast publicerad: 2019-03-07

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation