Talande webbLyssna

Mariagatan 15-19 ändring av detaljplan (D194)

Detaljplanen vann laga kraft 2012-01-10.

Senast publicerad: 2016-12-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument