Tyck till
Talande webbLyssna

Bostadsbebyggelse vid Skogsbovägen fastighet Ösby 1:79 (D223)

Ösby 1:79

Detaljplanen Ösby 1:79 vann laga kraft 2016-06-27.

Senast publicerad: 2018-01-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument