Tyck till
Talande webbLyssna

Västra Mörtnäs 1:7 m.fl. M3 (D187) och (D 197-ändring)

Detaljplanen vann laga kraft 22 december 2010.

Lagakrafthandlingar M3 Västra Mörtnäs 1:7 m.fl.

Senast publicerad: 2018-02-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument