Talande webbLyssna

PFO-M3 Västra Mörtnäs, ändring av detaljplan (D197)

Detaljplanen vann laga kraft den 28 juni 2012.

Lagakrafthandlingar PFO-M3 Västra Mörtnäsöppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2018-08-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument