Tyck till
Talande webbLyssna

PFO-Mörtnäs, Rogestavägen m.fl. delområde M6 (D191)

Detaljplanen vann laga kraft den 3 november 2011.

Lagakrafthandlingar Mörtnäs delområde M6öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2016-12-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument